Składowa okresowa (np. szeregu czasowego)

Posted on

Składowa okresowa (np. szeregu czasowego) – Są to wahania sezonowe, regularne odchylenia od stałej tendencji. Składnik sezonowości powtarza się cyklicznie w czasie. np. wybuch danych trendów mody.