SPSS BASE (analizy w SPSS)

Posted on

SPSS  BASE (analizy  w SPSS) – jest to moduł podstawowy, choć dzięki zewnętrznym dostawcom skryptów oraz własną inicjatywą ich tworzenia jest całkiem potężną maszyną do analizy danych.