SRMR ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM )

Posted on

SRMR ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM ) – Współczynniki wskazujące na stopień błędnego dopasowania. Podobnie jak przy wskaźniku RMSEA, Model jest dopasowany do danych kiedy wartość tego wskaźnika jest mniejsza niż 0,05. Dopuszcza się wynik 0,08.