Standaryzacja pomiarów

Posted on

Standaryzacja pomiarów – Standaryzacja zmiennych w statystycznej analizie danych jest to przekształcenie pomiarów wyrażonych w różnych jednostkach pomiaru na skale wyrażone w tej samej jednostce pomiaru – wystandaryzowanej jednostce pomiaru. Jest to jakby przetłumaczenie różnych zmiennych na różnych jednostkach np. wiek, zarobki, Body Mass, Index itd na wspólny „statystyczny język” jakim jest pomiar wystandarzyowany (jest to odchylenie wyników od średniej wynoszącej 0). Dzięki standaryzacji zmiennych możemy ujednolicić wnioskowanie statystyczne i określić siłę wpływu różnych zmiennych na badane zjawisko oraz identyfikować zmienne odstające od oszacowań.