Statystyk medyczny

Posted on

Statystyk medyczny – Posiada wiedzę z nauk medycznych i społecznych. Posiada kompetencje do projektowania baz danych, zna pojęcia matematyczne i statystyczne, odczytu dokumentacji medycznej oraz statystyk medycznych. Statystyk medyczny posiada umiejętności w zakresie zbierania, podsumowywania i wnioskowania danych statystycznych, stosuje metody statystyczne by określić dokładność pomiarów, oceny testów diagnostycznych. Statystyk medyczny posiada kompetencje społeczne z zakresu opieki zdrowotnej oraz  potrafi zarządzać bazami danych dotyczących ochrony danych i instytucji działających na ich rzecz.