Statystyka medyczna

Posted on

Statystyka medyczna  analiza statystyczna wykonywana w kontekście nauk o zdrowiu. Jest to bardzo wąska dziedzina statystyki. Wymaga posługiwania się metodami ściśle dedykowanymi dla analizy statystycznej w medycynie / biostatyce/ biometrii.