Swoistość testu

Posted on

Swoistość testu – Swoistość testu to częstość wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych. ( wartość obserwowana nie pokrywa się z wartością przewidywaną )