Test Chi Kwadrat dobroci dopasowania

Posted on

Test Chi Kwadrat dobroci dopasowania – Procedura ta pozwala na wyliczenie statystyki Chi Kwadrat i weryfikacje przewidywania o dopasowaniu wartości z próby do oczekiwanych częstości dla każdej kategorii zmiennej. Użytkownik może przyjąć, że wszystkie kategorie są równe lub ustawić swoją proporcję.