Test dwumianowy

Posted on

Test dwumianowy – test ten porównuje istotność częstości obserwowanych dwóch poziomów zmiennej jakościowej (tak/nie, prawda/fałsz, 0/1 itd) z oczekiwaną wartością prawdopodobieństwa. Najczęściej stosowanym parametrem prawdopodobieństwa dla obu grup jest wartość 0,5.  Test ten sprawdza się idealnie do weryfikacji hipotezy o losowości rzutu monetą.