Test for nomnality & outliers ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM )

Posted on

Test for nomnality & outliers ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM ) – test ten weryfikuje hipotezę o normalności rozkładu badanych zmiennych.