Test Kołmogorowa Smirnowa

Posted on

Test Kołmogorowa Smirnowa  weryfikuje hipotezę o zgodności rozkładu z próby z teoretycznym rozkładem np. normalnym lub poissona.