Test Levene’a

Posted on

Test Levene’a  – Weryfikuje on hipotezę o równości wariancji w grupach. Przeprowadza się go standardowo dla sprawdzenia założeń przed przeprowadzeniem testów parametrycznych ( testy t, analizy wariancji, ANOVA, ANCOVA) . Wyniki tego testu nie są zależne od normalności rozkładów.