Test M BOXA

Posted on

Test M BOXA – Test równości macierzy kowariancji grupowych. Jeśli jest istotny znaczy, że macierze kowariancji w grupach się różnią. Jeśli nie jest istotny oznacza to, że kowariancje/korelacje w grupach są podobne. Test jest wrażliwy na niespełnienie założenia o wielowymiarowym rozkładzie normalnym.