Test Q Corchana

Posted on

Test Q Corchana – jest testem podobnym do testu Friedmana lecz jest dedykowany dla zmiennych binarnych. Pomiary muszą dotyczyć tego samego obiektu lub prób zależnych (powtarzanych pomiarów). Statystyka Q zastępuję statystykę F.