Test Serii

Posted on

Test Serii – test ten sprawdza czy wystąpienia dwóch wartości ma charakter losowy. Seria wystąpień jest sekwencją kolejno występujących po sobie wartości zmiennej. Np. przeprowadzono eksperyment dotyczący percepcji wzrokowej. Zrekrutowano badanych i okazało się, że wszyscy są w wieku 20 lat. Test serii ustala czy próba była dobrana w sposób randomizowany.