Test T Kwadrat Hotellinga

Posted on

Test T Kwadrat Hotellinga – Weryfikuje hipotezę o tym, że wszystkie średnie skali pomiarowej mają podobną wartość średnią. Współczynnik ten bardzo często używany jest w psychometrii.