Test t Studenta dla prób niezależnych

Posted on

Test t Studenta dla prób niezależnych – Test t studenta weryfikuje hipotezę o równości średnich w dwóch grupach. np. może weryfikować hipotezę o tym, że płeć różnicuje wyniki Body Mass Index. Test wymaga zmiennej grupującej na dwóch poziomach np. płeć oraz pomiaru wyrażonego na skali ilościowej. Założenia testu t Studenta wymagają tego aby zmienność wyników(wariancja) była równa w porównywanych grupach, obserwacje powinny być włączone do testowania w sposób losowy a ich proporcja powinna być równoliczna. Wymagane jest też również minimum liczebności wynoszącej około 15 obserwacji na grupę. W przypadku odstępstwa od założeń dotyczących równości wariancji można użyć poprawki. W sytuacji braku normalności porównywanych rozkładów w grupach nie ma co płakać. Test t jest odporny na złamanie założeń o normalności przy próbkach większych niż 30 obserwacji.