Test t Studenta dla prób zależnych

Posted on

Test t Studenta dla prób zależnych – Test t studenta weryfikuje hipotezę o równości średnich w dwóch pomiarach. np. może weryfikować hipotezę o tym, że pomiar zdrowia po farmakologii jest wyższy niż przed farmakologią. Założenia jakie muszą spełnić dane to, że obserwacje powinny być testowane tak samo ( trafność wewnętrzna), a wyniki różnic pomiędzy pomiarami powinny mieć rozkład normalny. Procedura ta jest dostępna w większości pakietów statystycznych (analiza SPSS, analiza SAS, analiza Statistica, analiza GNU R, analiza orange ).