Test W Kendalla Ocena sędziów kompetenentych

Posted on

Test W Kendalla  jest to statystyka podająca informację o zgodności między oceniającymi. Każdy rekord w bazie jest oceniającym. Miara W Kendalla przyjmuje wartości od 0 do 1. Im bliżej 1 tym oceny oceniających są bardziej zgodne.