Test Z Kołmogorowa Smirnowa

Posted on

Test Z Kołmogorowa Smirnowa – Test statystyczny mający dosyć ogólniejszy charakter. Porównuje on położenie oraz kształt rozkładów. Test KS jest oparty na maksymalnej różnicy bezwzględnej między obserwowanymi funkcjami skumulowanego rozkładu (dystrybuant) dla dwóch prób.