VIF ( Test współliniowości)

Posted on

VIF ( Test współliniowości) – współliniowość jest nie pożądana. Znaczy ona tyle co silna liniowa korelacja pomiędzy zmiennymi wyjaśniającymi. Statystyki VIF bliskie 10 oznaczają, że dany predyktor jest silnie powiązany z innym i należy się zastanowić nad jego usunięciem lub agregacją z innym predyktorem.