Wariancja. Statystyka Opisowa.

Posted on

Wariancja – Wariancja jest podstawową miarą wnioskowania statystycznego. Jest to suma podniesionych do kwadratu odchyleń od średniej dzielona przez liczbę przypadków – 1. Wariancja jest mierzona w jednostkach, które są kwadratami odchyleń dla pomiaru z którego jest liczona.