Wartość przewidywana błędu standardowego

Posted on

Wartość przewidywana błędu standardowego – Wartość która jest przewidywana przez zbudowany model predykcyjny lub klasyfikacyjny. Jest to przewidywanie odchylenia standardowego średniej wartości przewidywanej dla każdej obserwacji o takiej samej konfiguracji zmiennych niezależnych/zależnych.