Wartość wpływu

Posted on

Wartość wpływu – Miara ta jest statystyką mierzącą wpływ danej obserwacji w zbiorze danych na dopasowanie linii regresji. Wartość zaczyna się w punkcie 0 (brak infulecji na położenie linii regresji) i kończy sie na N-1/N.