Wdrożenie modelu ( jeden z etapów data mining / big data )

Posted on

Wdrożenie modelu ( jeden z etapów data mining / big data ) –  jest to ostatni etap procesu data mining w którym wymodelowany silnik statystyczny pracuje nad przewidywaniem lub klasyfikowaniem np. stopy zwrotu z inwestycji w startup lub oceną klienta jako tego który spłaci kredyt lub nie ( podejście CREDIT SCORING).