Wskaźnik dopasowania Chi Kwadrat χ2 ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM )

Posted on

Wskaźnik dopasowania Chi Kwadrat χ2 ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM ) – test Chi kwadrat weryfikuje hipotezę o dopasowaniu modelu do danych. Kiedy istotność jest mniejsza niż 0,05 wtedy model wyjaśniający nie jest dopasowany do danych. Kiedy istotność jest większa, model jest dopasowany dodanych. Bardzo często przy bardzo liczebnych próbach wyniki tego testu są istotne.