Współczynnik tau B Kendalla

Posted on

Współczynnik tau B Kendalla – Jest to miara pomiędzy dwiema zmiennymi porządkowymi lub rangowanymi biorąca poprawkę na wiązania. Współczynnik przyjmuje wartości od -1 do 1. Wartości bliskie bezwzględnej wartości 1 wskazują na bardzo silne powiązanie zmiennych np. związek między wykształceniem a płacami w firmie „X”.