Karty SCORINGOWE

System scoringowy jest procesem oceny zjawiska za pomocą modeli scoringowych. Za ich pomocą badane mogą być zdarzenia, które da się opisać zero-jedynkowo (zdarzenie zaistnieje, albo nie). System może być z powodzeniem stosowany w bankowości, sektorze ubezpieczeń, w kampaniach marketingowych, a także w wielu innych dziedzinach, nawet tych nie mających wiele wspólnego ze statystyką.


Karty scoringowe / SCORECARD / tablica scoringowa

Przygotowanie odpowiedniego klasyfikatora jest rzeczą wymagającą doświadczenia oraz intuicji do modelowania danych i poruszania się w dużych wolumenach pomiarów. Niezależnie od tego czy zależy Ci na oszacowaniu ryzyka awarii silnika, braku spłaty zobowiązania, odejścia klienta lub odpowiedzi na monit windykacyjny, procedura budowy modelu i tablicy scoringowej jest taka sama.

Możemy Ci pomóc na wszystkich etapach budowy tablicy scoringowej. Poczynając od zdefiniowania pojęcia złego i pozytywnego zdarzenia, w sposób ekspercki bądź analityczny, poprzez implementację i wdrożenie systemu scoringowego w produkcję, kończąc na monitorowaniu karty scoringowej i alarmowaniu o odchyleniach.

Prawdopodobnie jeśli chcesz mieć swoją kartę scoringową, dokładnie wiesz czego oczekujesz. My dostarczamy najwyższej jakości tego typu rozwiązań klasyfikacyjnych w kontekście ryzyka kredytowego. Oferujemy rozwiązanie będące kompletnym silnikiem scoringowym, który może być wykorzystywany do oceny klientów indywidulanych i firmowych.

Etapy działań w systemie scoringowym

  1. Ustalenie celu analizy danych
  • ustalenie co ma być analizowane a co nie, czyli przekładanie pożądanego targetu biznesu na cel obliczeniowy lub całą strukturę obliczeniową. Ten etap można zakończyć konsultacją ekspercką bądź dochodzeniem do celu metodami analitycznymi, które przybliżą charakter celu.
  1. Obróbka informacji
  • selekcja zmiennych do konstrukcji modelu metodami eksperckimi lub analitycznymi, czyli wybór danych wejściowych do modelowania.
  • praca nad pozycjami odstającymi lub nietypowymi i brakami danych. Oczyszczenie próby z danych mogących obciążyć oszacowania metodami statystycznymi i wizualnymi.
  • przeprowadzenie transformacji pomiarów ilościowych na porządkowe lub nominalne, zapewniając przy tym maksymalną moc dyskryminacyjną, dzięki analizie drzew decyzyjnych, wskaźników WoE, IV oraz Max R2 Improvement.
  • montaż zmiennych kompozytowych lub agregowanie wartości (niektóre zjawiska są ze sobą mocno powiązane, co w przypadku niektórych analiz statystycznych może bardzo obciążać wartości szacowanych parametrów)
  • cenne jest sprytne podejście do tego typu materii, by nie tracić z niej ważnych informacji.
  1. Praca nad zmiennymi najlepiej dyskryminującymi badane zjawisko oraz najodpowiedniejszymi z perspektywy interesu.
  2. Porównywanie, wybór, modelowanie i uczenie najlepszej jakości klasyfikatora statystycznego wraz z walidacją i oceną jego jakościowych aspektów.

 


Silniki klasyfikatorów

analiza regresji logistycznej

wybrana architektura sieci neuronowej

analiza regresji liniowej lub estymacja krzywej

drzewa decyzyjne

analiza dyskryminacyjna


Porównywanie i ocena jakości klasyfikatorów

krzywa ROC / AUROC

miara R2

test Komogorowa Simirnowa.

separacja Fishera

krzywa LIFT

Linie Confidence

Wygenerowanie rozkładu ryzyka w oparciu o rozkład punktowy wraz z sugestią punktu odcięcia lub spis reguł logicznych przewidujących klasyfikowany przypadek.

Sprawozdanie z każdego etapu budowy modelu, w formie czytelnego dla każdego raportu + dokładny opis procesu budowy z rekomendacjami oraz karta scoringowa wraz z instrukcją obsługi.

Pomoc we wdrożeniu karty.

Kontrola funkcjonowania karty i kontrola odchyleń w jej pracy.