Przewidywanie

Temat : Przewidywanie  – Czyli jak możemy oszacować ceny mieszkań oraz jak poradzić sobie z nadzwyczajną ilością zmiennych wyjaśniających dane zjawisko. Analiza regresji liniowej we wszystkich odsłonach.

W skrócie : Szkolenie pokaże potencjał jaki niesie ze sobą możliwość przewidywania zjawisk (ceny mieszkań, ceny akcji oraz wszystkiego co przyjmuje wartości ciągłe)

Cele szkolenia : Uczestnicy będą mogli wnioskować z danych o sile oddziaływania różnych zjawisk na interesujące ich uniwersum zmiennych. 

Dla kogo : Adresatami szkolenia są statystycy, marketingowcy, osoby z branży business intelligence, menadżerowie/wyższa kadra zarządzająca, pracownicy agencji badawczych lub osoby chcące zajmować się  przewidywaniem cen lub szacowaniem zmian.

Program: Wprowadzenie do analizy regresji – założenia i przeznaczenie analizy regresji liniowej.

Przygotowanie bazy danych.

Eksploracja danych.

Analiza obserwacji odstających.

Dokładanie do modelu zmiennych dychotomicznych.

Metody radzenia sobie ze współliniowością predyktorów.

Konstrukcja cech pochodnych.

Ocena współliniowości i heterogeniczności wariancji.

Metody wprowadzania zmiennych do modelu regresji.

Forma: Forma szkolenia będzie polegać na krótkim wprowadzeniu do teorii przewidywania regresyjnego. Szkolenie będzie polegało na aktywnej interakcji trener – uczestnicy podczas prowadzenia zajęć praktycznych.

Czas: 8 – 16 godzin zegarowych