Scoring kredytowy – CREDIT SCORING

Temat : O przewidywaniu sytuacji 0/1 – SCORING KREDYTOWY – przewidywanie czy ktoś spłaci kredyt za pomocą Regresji Logistycznej. Budowanie solidnego klasyfikatora.

W skrócie : Szkolenie pokaże cały proces budowy karty scoringowej, począwszy od definicji złego klienta do przygotowania danych i kontroli karty scoringowej.

Cel szkolenia: Uczestnicy będą mogli wnioskować z danych o sile oddziaływania zjawisk na ryzyko braku spłaty zobowiązania lub jakiejkolwiek klasycznej sytuacji 0 – 1 oraz nabędą umiejętność budowania dobrego klasyfikatora.

Adresaci szkolenia : Adresatami szkolenia są statystycy lub osoby chcące zajmować się  szacowaniem ryzyka kredytowego lub innego ryzyka powiązanego z wnioskowaniem z danych w kontekście sytuacji 0 – 1.

Program szkolenia : Wprowadzenie (teoria)

Przygotowanie bazy danych.

Eksploracja danych.

Metody przekształcania zmiennych ciągłych na zmienne dychotomiczne.

Konstrukcja cech pochodnych.

Budowa karty scoringowej w oparciu o oszacowania regresji logistycznej.

Wybór punktu odcięcia.

Monitorowanie karty scoringowej.

*Dodatkowo zostanie przekazana technika BOOTSTRAPINGU oszacowująca błędy przewidywań w przypadku małych prób

Forma: Forma szkolenia będzie polegać na krótkim wprowadzeniu do teorii szacowania ryzyka. Szkolenie będzie polegało na aktywnej interakcji trener – uczestnicy podczas prowadzenia zajęć praktycznych.

Czas: 8-16 godzin