Skalowanie wielowymiarowe ALSCAL i PROXSCAL

Temat: Zaglądanie do umysłów ludzi – Skalowanie Wielowymiarowe ALSCAL. Czy  możemy odkryć podobieństwo nowych produktów lub znaków towarowych do innych o ugruntowanej pozycji na rynku ? Jak wygrać sprawę w sądzie o podrobiony produkt lub logo ? Czy  możemy odkryć podobieństwo nowych produktów lub znaków towarowych dzięki analizie statystycznej danych  ? 

W skrócie: Szkolenie ma na celu pokazanie metody oraz sposobu weryfikacji statystycznej rozlokowania obiektów w umysłach ludzi. Ukazane zostaną techniki wnioskowania o tym jak ludzie przechowują w umyśle wizerunek świata zewnętrznego w formie obrazu, dźwięków oraz  psychologicznych znaczeń.

Cele szkolenia : Uczestnicy poznają metodę empirycznej weryfikacji rozlokowania elementów rzeczywistości w umyśle ludzkim. Np. dowiedzą się czy piwo papierosy Sobieski mają coś wspólnego z wódką Sobieski  oraz czy można zaprojektować produkt, który będzie mylony z innym produktem o ugruntowanej pozycji na rynku ?  Jak dzięki badaniu empirycznemu można przedstawić dowód w sądzie dotyczący nieuczciwej konkurencji wykorzystującej wizerunek znanej marki.

Adresaci : Adresatami szkolenia są statystycy, marketingowcy, osoby z branży business intelligence, menadżerowie/wyższa kadra zarządzająca, pracownicy agencji badawczych, prawnicy i biegli sądowi.

Ramowy program szkolenia : Wprowadzenie

– Czym jest znak towarowy ?

– Jak ludzie kategoryzują informacje/ znaki towarowe ?

– Motywacja do spostrzegania znaku.

– Rola podobieństwa w procesie kategoryzowania obiektów.

– Zniekształcenia w rozpoznawaniu obiektów.

– Budowa skojarzeniowego indeksu podobieństwa towarów ( analiza skojarzeń psychologicznych powiązanych z używaniem znaków towarowych )

– Budowa percepcyjnego indeksu podobieństwa towarów ( analiza percepcji znaków towarowych )

– Weryfikacja wyników badania – konstrukcja bazy danych i  metoda skalowania wielowymiarowego ALSCAL.

– Raportowanie wyników badania.

Forma : Forma szkolenia będzie polegać na poznaniu teorii psychologicznych opisujących kontekst spostrzegania znaków towarowych i produktów.  Szkolenie będzie polegało na aktywnej interakcji trener – uczestnicy podczas prowadzenia zajęć praktycznych.

Czas : 8 – 16