Zakres szkoleń

Renge (MIN – MAX)


Nasze szkolenia są zazwyczaj połączeniem metod badawczych z metodami statystycznymi. Głównie skupiamy się na fuzji psychologii i statystyki z biznesem. Nasze szkolenia można zdekomponować na te trzy czynniki w tym dwa główne rdzenie jakimi są poniższe zakresy.

W zakresie psychologii szkolimy :

– z metod badań ilościowych

– z metod badań eksperymentalnych

– z metod badań marketingowych

– ze sposobów pomiaru psychologicznego testami osobowości oraz testami mocy

– ze sposobów operacjonalizacji zmiennych psychologicznych

– z pomiaru psychologicznego w HR

– z zaawansowanych technik projektowania badań pod modelowanie układów ścieżkowych i estymację równań strukturalnych (znanych jako SEM lub SEPATH)

– z układów eksperymentalnych

– z konfirmacyjnych metod trafności testów ( konfirmacyjna analiza czynnikowa)

i wiele innych…


W zakresie statystyki i statystycznej analizy danych szkolimy :

– z metod statystycznych używanych w data mining

– z technik data mining

– z formalnych analiz statystycznych

– z metod uczenia bez nauczyciela

– z metod uczenia z nauczycielem

– z podejścia text minig

– z metod statystycznej eksploracji danych

– z budowy statystycznych systemów klasyfikacji

– z metod analizy przewidywań zmiennych ciągłych

– z metod analizy przewidywań zmiennych jakościowych

– z metod statystycznych grupowania i klasyfikacji

– z modelowania równań strukturalnych (analizy ścieżek) SEM/SEPATH

– z modelowania danych wejściowych na potrzeby budowy klasyfikatorów

– ze sposobów statystycznej weryfikacji hipotez

– metod analizy danych dedykowanych dla marketingu

i wiele innych…

Dla kogo?


 

Wszyscy, którzy czują potrzebę.

Nasze szkolenia kierujemy do osób i instytucji, które mają potrzebę rozwinięcia u swych pracowników myślenia w kontekście metodologii badań oraz metod obliczeniowych. Kiedy szersza ilość pracowników ma wspólny język i myśli powiązane z daną dziedziną to jest w stanie ograniczyć potykanie się o błędy i braki u swoich współpracowników. Wdrożenie pewnego schematu działania komórce lub całemu departamentowi umożliwi standaryzację zachowań i czynności co usprawni proces i uwrażliwi ich na nieścisłości podczas wykonywanej pracy. Wszystkie nasze szkolenia są oparte o metodologie i techniki sprawdzone naukowo. Nie uczymy technik wyssanych z palca, wróżenia z kart i czarów. No chyba, że jest potrzeba obalania takich mitów metodami eksperymentalnymi z weryfikacją statystyczną.

Nasze szkolenia dedykujemy :

– psychologom praktykom

– menadżerom

– naukowcom

– marketingowcom

– technologom

– metrologom

– kontrolerom jakości

– badaczom

– kadrze zarządzającej

– osobom i instytucjom, które przewidują, że metody badawcze i sposoby analizy danych mogą przyczynić się do zysku lub jakościowych zmian położenia ich biznesu

– niezależnie od tego kim jesteś, a chcesz nauczyć siebie lub swój personel myślenia „danymi” i metodami naukowymi to na pewno nasze szkolenia są dla Ciebie


Zobacz też resztę szkoleń