BIG DATA

BIG DATA = Business Intelligence LEVEL BLACK BELT


BIG DATA to metoda analizy danych, która znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach. Pojęcie to odnosi się do zbiorów danych, których analiza, ze względu na ogromną skalę, wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi. Innymi słowy jest to eksploracja i analiza bardzo dużych wolumenów danych. BIG DATA to badanie dużych zasobów informacji, najczęściej powiązanych z kwestiami gospodarczymi. Badanie stosowane jest w poszukiwaniu regularnych wzorców zachowań, tendencji oraz współzależności pomiędzy zmiennymi, a następnie do oceny wyników poprzez zastosowanie wykrytych wzorców do nowo zebranych danych.


Celem analizy data mining w kontekście BIG DATA jest wspomaganie procesów decyzyjnych, odkrywanie nowych zjawisk oraz optymalizacja procesów. To najczęściej przewidywanie zachowań klientów i nastrojów konsumenckich, analiza wielkości sprzedaży, czy prawdopodobieństwa utraty klienta.

BIG DATA definiujemy w ramach czterech głównych wymiarów:

  • volume – ilość danych;
  • variety – różnorodność danych, które pochodzą z różnych, często niespójnych ze sobą źródeł;
  • velocity – szybkość napływania nowych danych i ich analizy;
  • value – wartość danych.

W kontekście analizy danych BIG DATA, jesteśmy w stanie zaoferować wszystko czego dusza zapragnie. Specjalizujemy się w obsłudze oprogramowania KNIME i GNU R, które zostało stworzone do obróbki dużych zbiorów danych w poszukiwaniu wzorców i wiedzy.