Przewaga i władza dzięki statystyce

Trends


Co chwila na całym globie, we wszystkich firmach i w każdym kontekście ludzkiej działalności gromadzą się nowe informacje przechowywane w bazach danych lub specyficznych nośnikach. W tych dużych bazach danych (Big Data), są przechowywane wzorce, informacje oraz zależności i dzięki poznaniu ich interes i biznes może zyskiwać ilościową przewagę nad konkurencją.

Dzięki analizie danych i statystyce możesz zbudować sobie obraz funkcjonowania swojego biznesu i czynników wirujących wokół niego, które mają wpływ na jego funkcjonowanie.

To w bazach danych jest ukryta wiedza o klientach, ich zachowaniu, potrzebach i motywacjach. Analiza Big Data i Data Mining pozwala na usprawnienie relacji firma – klient np. w kontekście budowania PR lub komunikacji z klientami. 


Poznanie źródeł zmienności jest władzą, dlatego powinieneś/powinnaś:

1. korzystać z analiz dla wniosków, które tylko dzięki statystyce można uzyskać

2. zbudować normę w firmie dzięki której pracownicy będą korzystać z analiz statystycznych i wnioskowania z danych

3. przewidywać ochronę danych, zasobów, prywatności i bezpieczeństwa firmy/własnych klientów

4. inwestować w kompetencje i zdolności do wyciągania wniosków z danych

5. zabezpieczać się przed wyłudzeniami i napaściami w czasie rzeczywistym dzięki statystycznie chronionemu procesowi