Statystyczne sterowanie procesem

Proces Kodex

Metody statystyczne stają się coraz powszechniejsze i znajdują zastosowanie w coraz bardziej zróżnicowanych miejscach. W podejściu statystycznym można kontrolować procesy wymagające nadzoru na różnych etapach realizacji. Przykładowo można zastosować karty kontrolne odpowiedzialne za monitorowanie parametrów produkcji i alarmowanie o odejściu od wyliczonej normy podczas obróbki CNC amortyzatorów. Innym zastosowaniem statystyki w sterowaniem procesem może mieć zastosowanie modeli regresyjnych w wycenianiu nieruchomości w celu optymalizacji cen. Biorąc pod uwagę cechy nieruchomości takie jak metraż, odległość od centrum, ilość firm w promieni 1 km, piętro, rynek wtórny/rynek pierwotny, standard można szacować przybliżoną wartość ceny wraz z przedziałami ufności i podejmować na tej podstawie przerzucenie zasobów by dokonać odpowiednich czynności. Podobne zastosowanie może wykorzystać call center z ofertą sprzedaży. Analizy statystyczne mogą odsiewać klientów z potencjałem od tych bez potencjału oraz alarmować o podwyższonej ilości obdzwanianych klientów bez potencjału.


Jeśli chciałbyś coś usprawnić u siebie w firmie służymy silnym wsparciem. Wspólnie możemy znaleźć perfekcyjne zastosowania analiz statystycznych i podjąć odpowiednie wdrożenia.

Co by nie było…

Najczęstszymi przyczynami niepowodzeń w przedsiębiorstwach są:

błędne decyzje – które można regulować na podstawie wniosków z analiz statystycznych

odchylenia w dążeniu do dobrze określonych celów – które można regulować poprzez analizy statystyczne monitorujące odchylenia od wyliczonych norm


Na każdy proces wpływają dwa rodzaje czynników nad którymi można pracować :

czynniki które można kontrolować – są to czynniki które można kontrolować (zmierzyć) i mieć nad nimi władzę np. parametry maszyny, surowce, osobowość pracowników, stabilność sieci komunikacyjnej, pogoda, gęstość zaludnienia.

czynniki których nie można kontrolować – są to czynniki losowe takie jak choroba, humory operatora maszyny lub sekretarki, wpływ załamań pogodowych np. mikro trzęsienia, bujające się małpy na światłowodach w Indiach, obciążona komorniczo nieruchomość.   


W celu weryfikacji tego które czynniki najsilniej wpływają na zachowanie sie procesu projektuje się eksperymenty i dzięki nim wyciąga się wnioski o czynnikach wpływających na dane procesy.

Celem eksperymentu i analiz statystycznych w procesie jest:

zbadanie i weryfikacja statystyczna tego,  które zmienne najbardziej wpływają na wyniki danego procesu

– określenie jakie powinny być pożądane wartości czynników aby uzyskiwać optymalny wynik

– określenie tego jaka powinna być interakcja czynników by zmienność wyników procesu była jak najmniejsza (optymalna z perspektywy jakościowej)

– określenie wartości czynników w momencie oddziaływania czynników zakłócających.