Usprawnianie aplikacji

apka


Jesteś  właścicielem lub twórcą aplikacji, która zbiera dane o użytkownikach i chciałbyś ją w jakiś sposób usprawnić ?

Analiza statystyczna danych może tego dokonać.

Jako przykład posłużę się case’m aplikacji zrzeszającej kierowców/przewoźników na wynajem.

Firma stała przed problemem pozycjonowania najbardziej aktywnych oraz dochodowych userów aplikacji. Podwyższona ilość reklamacji i zezłoszczonych klientów była niepokojąco wysoka.

Uzyskano informacje o tym, które czynniki i z jaką siłą wpływały na identyfikacje „dobrego kierowcy”. Po przeprowadzeniu analiz i wprowadzeniu algorytmu aplikacja zaczęła pozycjonować w górę userów zidentyfikowanych jako rzetelnych a nie rzetelnych zsuwała w propozycjach w dół.

Po miesiącu liczba reklamacji spadła o około 15%.