Analiza Częstości

Posted on

Jest to czynność statystyczna, która umożliwia statystyczne i graficzne reprezentowanie danych. Jest to użyteczne podczas eksploracji danych. Od analizy częstości powinien być rozpoczęty proces przeglądania danych. 

Tabele i procenty są źródłem praktycznego opisu danych o różnym rodzaju rozkładów. Większość statystyk podsumowujących dane, takich jak średnia artmetyczna lyb odchylenie standardowe jest oparta o teorie rozkładu normalnego i są one odpowiednie dla danych będących danymi ilościowymi o symetrycznych rozkładach wyników. Są też statystyki odpornościowe jak mediana, kwartyle i percentyle. Są one odpowiednie dla pomiarów ilościowych, które mają rozkład inny niż normalny.

Podczas analizy częstości najczęściej przeprowadza się inspekcje następujących wartości – liczebności, procenty, procenty skumulowane, średnia, mediana, dominanta, odchylenie standardowe, wariancja, zakres, wartości minimum i maksimum, błąd standardowy średniej, skośność i kurtoza (obie wraz z błędami standardowymi), kwantyle, percentyle wykresy słupkowe, wykresy kołowe, histogramy, wykresy mozaikowe, wykresy rozrzutu.