Analiza najbliższego sąsiedztwa

Posted on

Analiza najbliższego sąsiedztwa – analiza ta jest metodą klasyfikacji. Bazuje ona na podstawie podobieństwa do innych obserwacji. Obserwacje będące podobne do siebie (mające małą odległość od siebie) nazywają się sąsiadami i są jedną grupą.