Big data

Posted on

Big dataInnymi słowy jest to eksploracja i analiza bardzo dużych wolumenów danych. BIG DATA  to badanie dużych zasobów informacji, najczęściej powiązanych z kwestiami gospodarczymi,  w poszukiwaniu regularnych wzorców zachowań bądź tendencji oraz współzależności pomiędzy zmiennymi, a następnie do oceny wyników poprzez zastosowanie wykrytych wzorców do nowo zebranych danych. Celem data mining w kontekście BIG DATA jest najczęściej przewidywanie zachowań klientów, wielkości sprzedaży, prawdopodobieństwa utraty klienta (business intelligence). W analizie danych biznesowych definiowane jest stanowisko analityka data mining jako posada data scientist.