Budowa, test oraz ocena modelu ( jeden z etapów data mining/ big data )

Posted on

Budowa, test oraz ocena modelu ( jeden z etapów data mining/ big data ) –  jest to wybranie modelu wyjaśniającego, przewidującego lub klasyfikującego oraz wybranie najbardziej skutecznej z tych metod. Jest wiele kryteriów oceny modeli. Najczęstszymi z nich jest poprawność klasyfikacji oraz stabilność przewidywanych wyników w różnych podgrupach badanych.