Czułość testu

Posted on

Czułość testu – Czułość testu jest to częstość wyników prawdziwie dodatnich i prawdziwie ujemnych ( wartość obserwowana pokrywa się z wartością przewidywaną )