Eksploracja danych ( jeden z etapów data mining )

Posted on

Eksploracja danych ( jeden z etapów data mining ) –  jest to najważniejszy i najcenniejszy etap postępowania analitycznego. Podczas eksploracji danych wypełniane są braki danych, czyści się dane z wartości odstających, przekształca się zmienne, standaryzuje, redukuję sie ich ilość. Celem tego procesu jest zmniejszenie ilości danych do postaci w której będą  mogły być efektywnie przetwarzane przez analityka lub interpretatora. Eksploracja danych i jej kierunek zależy głównie od postawionego problemu badawczego. Niekiedy eksploracja będzie tylko poznaniem rozkładów i liczebności zmiennych a niekiedy będzie polegała na redukcji wielkich wolumenów pomiarów w kilka czynników za pomocą metod grupowania lub analiz głównych składowych.