Funkcja hazardu

Posted on

Funkcja hazardu – przeciwnie do funkcji przeżycia skupia się na pojawieniu niekorzystnego zdarzenia, na przykład śmierci. Przedstawia jakby „negatywne” uzupełnienie informacji niesionej przez funkcję przeżycia. Wartość funkcji hazardu w pewnym czasie traktujemy jako chwilowy potencjał pojawiającego się zdarzenia (np. śmierci pacjenta, awarii silnika, odejścia klienta), pod warunkiem że osoba dożyła czasu t