GNU R

Posted on

GNU R – jest to język programowania oraz środowisko do obliczeń statystycznych oraz prezentacji danych w graficznej formie. R jest podstawowym językiem programowania w bioinformatyce. Stało się to dzięki dostarczonej bibliotece Bioconductor. R dostarcza gamę technik statystycznych (liniowe i nieliniowe modelowanie), statystykę klasyczną, analizę szeregów czasowych, metody klasyfikacji i segmentacji oraz grupowania. R jest rozszerzalne poprzez zewnętrzne pakiety i skrypty pisane przez użytkowania. R jest potężnym narzędziem analitycznym. Wykonuje analizy i obliczenia statystyczne nawet na bardzo dużych wolumenach danych. R w porównaniu do SPSS, SAS oraz Statistica jest oprogramowaniem darmowym (open source). R GNU narzędziem stosowanym najczęściej w data mining, big data,  biostatyce oraz psychometrii przez data scientist.