Korelacja cząstkowa

Posted on

Korelacja cząstkowa – korelacja cząstkowa umożliwia wyliczenie współczynników korelacji cząstkowej która jest liniowym powiązaniem dwóch zmiennych, przy uwzględnieniu wpływu na tę relacje innych zmiennych. Dzięki tej procedurze można kontrolować wpływ innych zmiennych na związek pomiędzy dwoma pomiarami. Np. możemy sprawdzić korelacje pomiędzy wzrostem a wagą kontrolując przy tym wpływ wieku na obie zmienne.