Liniowa korelacja Spearmana i Tau B Kendalla Statystyczny związek.

Posted on

Liniowa korelacja Spearmana i Tau B Kendalla – alternatywy Weryfikuje hipotezę o liniowym powiązaniu zmiennych ilościowych.  Zakłada, że zmienne mają porządek lub są rangowane. Wspołczynniki korelacji przyjmują wartości od -1 (idealna relacja ujemna) do +1 (idealna relacja dodatnia).