Metryka miejska/ manhattańska

Posted on

Metryka miejska/ manhattańska – podobna miara do metryki euklidesowej z tym, że wartość odległości jest wyliczana z bezwzględnych różnic pomiędzy wartościami obserwacji.