Miara Kappa Cohena. Ocena sędziów kompetentnych.

Posted on

Miara Kappa Cohena – Jest to współczynnik statystyczny mierzący oceny sędziów kompetentnych oceniających tą samą rzecz. Im bliżej wartości 1 tym sędziowie są bardziej zgodni w ocenie. Im bliżej 0 tym oceny są bardziej rozbieżne (losowe).