Miara niepodobieństwa dla danych przedziałowych

Posted on

Miara niepodobieństwa dla danych przedziałowych – Odległość euklidesowa, Kwadrat odległości euklidesowej, Odległość Czebyszewa, Odległość miejska, Odległość Minkowskiego lub Odległość analityka.