Miara odporności

Posted on

Miara odporności – podstawowym narzędziem używanym do opisu i mierzenia odporności na obserwacje odstające są punkty załamania, funkcja wpływu oraz krzywa wrażliwości. Punktem załamania estymatora jest stosunek niepoprawnych obserwacji (przykładowo obserwacji odstających), które estymator jest w stanie znieść zanim zacznie zwracać przeszacowane wyniki. Im wyższy jest punkt załamania tym bardziej odporny jest estymator. Punkt załamania nie może przekroczyć w przypadku mediany 0,5, w przypadku średniej uciętej na poziomie x% (z każdej strony rozkładu) ma punkt załamania x%.